AKTUALITY

Príjmová hranica pre získanie hypotéky pre mladých je od 1. 7. 2017 stanovená vo výške 1.166,10 €. To znamená, že hrubý príjem za r. 2016 nepresiahol sumu 1.166,10 € / mesačne na jednu osobu. V prípade, že ste dvaja ( manželia, partneri ), je hranica vo výške 2.332,20 €.

1.3.2017 vstúpil do platnosti nový zákon o hypotekárnych úveroch.

Prvou zmenou je, max. výška úveru z hodnoty znaleckého posudku. NBS odporúča bankám financovať max. 80% z hodnoty znaleckého posudku. Banky budú aj naďalej poskytovať úvery aj viac ako 80% z hodnoty znaleckého posudku, ale bude ich schvaľovať veľmi málo a bude to záležať od bonity klienta a zakladanej nehnuteľnosti. ( napr. príjem nad 1500 €, byt v krajskom meste, byt v novostavbe ).  V prípade, že potrebujete úver na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti, odporúčame Vám účelový úver bez zabezpečenia zo Stavebnej sporiteľne, kde je splatnosť je min. 15 rokov.

Druhou zmenou je výpočet bonity klienta.  NBS  požaduje aby v prvej fáze t.j. do 31.06.2017 mal klient 5% rezervu príjmu po odrátaní životného minima.  ( čistý príjem - životné minimum = základný príjem ) Vyrátame 5% zo základného príjmu  a odrátame ho od základnému príjmu a až teraz môžeme odrátať splátky úverov.  Rezerva sa bude postupne navyšovať až na 20%.

Treťou zmenou je rátanie výšky splátky aktuálnych úverov.  Táto zmena sa týka len úverov so splatnosťou nad 8 rokov. V tomto prípade sa splátky úverov ktoré klient má, budú navyšovať podľa toho o aký úver sa jedná ( Hypo pre mladých, Hypotéka, Refinančný úver,  Úver zo Stavebnej sporiteľne )

Získať 100% hypotéku je v súčastnosti ťažšie, ale nie nemožné.

Pre získanie 100%  hypotéky musí klient splniť určité kritéria: 

  • bonita
  • typ nehnuteľnosti
  • lokalita
  • úverový register

Obráťte sa na nás a my Vám poradíme, kde je možnosť získania 100% hypotéky.

Pri úvere vo výške min. 50.000 €,  uhradíme poplatok za vklad záložného práva vo výške 66 €.