AKTUALITY

Príjmová hranica pre získanie hypotéky pre mladých je od 1. apríla 2017 stanovená vo výške 1.287 €. To znamená, že hrubý príjem za r. 2016 nepresiahol sumu 1.287€ mesačne na jednu osobu. V prípade, že ste dvaja ( manželia, partneri ), je hranica vo výške 2574€.

1.3.2017 vstúpil do platnosti nový zákon o hypotekárnych úveroch.

Prvou zmenou je, max. výška úveru z hodnoty znaleckého posudku. NBS odporúča bankám financovať max. 80% z hodnoty znaleckého posudku. Banky budú aj naďalej poskytovať úvery aj viac ako 80% z hodnoty znaleckého posudku, ale bude ich schvaľovať veľmi málo a bude to záležať od bonity klienta a zakladanej nehnuteľnosti. ( napr. príjem nad 1500 €, byt v krajskom meste, byt v novostavbe ).  V prípade, že potrebujete úver na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti, odporúčame Vám účelový úver bez zabezpečenia.

Druhou zmenou je výpočet bonity klienta.  NBS  požaduje aby v prvej fáze t.j. do 31.06.2017 mal klient 5% rezervu príjmu po odrátaní životného minima.  ( čistý príjem - životné minimum = základný príjem ) Vyrátame 5% zo základného príjmu  a prirátame ho k základnému príjmu a až teraz môžeme odrátať splátky úverov.  Rezerva sa bude postupne navyšovať až na 20%.

Treťou zmenou je rátanie výšky splátky aktuálnych úverov.  Táto zmena sa týka len úverov so splatnosťou nad 8 rokov. V tomto prípade sa splátky úverov ktoré klient má, budú navyšovať podľa toho o aký úver sa jedná ( Hypo pre mladých, Hypotéka, Refinančný úver,  Úver zo Stavebnej sporiteľne )

Získať 100% hypotéku je v súčastnosti ťažšie, ale nie nemožné.

Pre získanie 100%  hypotéky musí klient splniť určité kritéria: 

  • bonita
  • typ nehnuteľnosti
  • lokalita
  • úverový register

Obráťte sa na nás a my Vám poradíme, kde je možnosť získania 100% hypotéky.

Pri úvere vo výške min. 50.000 €,  uhradíme poplatok za vklad záložného práva vo výške 66 €.